Korpi ForRestin tuotekehitystä tehdään Euroopan aluekehitysrahaston tuella

Korpi ForRest tauko huone, missä voit ottaa rauhoittavan tauon
Vuosi 2020 on ollut Korpi ForRestin ensimmäinen, jonka aikana meillä on ollut sekä aikaa että taloudellisia resursseja panostaa tosissaan tuotekehitykseen.
Tuotekehityksen vauhdittamiseksi haimme ja meille myönnettiin ELY-keskuksen toimesta kehittämisavustusta 100 000€:n tuotekehitysprojektiin. Projektin fokuksessa on rakentaa teknologinen perusta Korpi ForRestin virtuaaliluontoon perustuvalle taukoratkaisulle.
Hanke jatkuu vuoden 2021 puolella, mutta jo nyt olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi, jota olemme voineet testata oikeilla käyttäjillä ja pilottiasiakkaillamme.
Projektin suunnitellu ajoittui aikaan juuri aikaan ennen koronapandemiaa ja toteutus käynnistyi kesällä, kun hiukan eläteltiin naivia toivetta tilanteen helpottumisesta, mutta kuitenkin oli selkeä käsitys siitä, että maailma on ratkaisumme näkökulmasta olennaisella tavalla muuttumassa. Tämä tietysti tarkoitti sitä, että jonkin verran alkuperäiseen suunnitelmaan täytyi tehdä muutoksia.
Korpi ForRestin taukotila-MVP
Projektin aikana toteutettu ensimmäinen versio taukotilakonseptista.
ELY keskuksen kehittämistuki on ollut antanut meille tosiaan mahdollisuuden pitää tuotekehityksessä huomattavasti nopeampaa vauhtia ja lisännyt sen tehokkuutta.
Lue lisää ELY keskusten jakamasta avustuksesta täältä:  https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus.
Euroopan aluekehitysrahastoon voi puolestaan tutustua täältä: https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/erdf/
Ps. iso kiitos hankesuunnitelmamme konsultoinnista Tommi Pajalalle!