Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen ”Virtuaalitauon vaikutus kognitiivisesta kuormituksesta palautumiseen”, jossa selvitetään erilaisten taukojen aiheuttamia muutoksia itsearvioidussa tunnetilassa, kognitiivisessa suorituksessa, ja fysiologisissa mittauksissa. Mittaamme ihon sähkönjohtavuutta, sydämen sykettä, ja aivosähkötoimintaa eli EEG:tä. Tutkimukseen sisältyy nopeatempoisia päässälaskutehtäviä, jonka aiheuttamasta kuormituksesta palautumisesta olemme kiinnostuneet. Tutkimus on kivuton ja vaaraton. Käytettäviin mittauksiin ei tiedetä liittyvän minkäänlaisia terveysriskejä.

Tutkimukseen osallistuminen kestää kokonaisuudessaan noin 50 minuuttia. Tähän aikaan sisältyy elektrodien kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä tutkimuksen jälkeiseen siistiytymiseen kuluva aika.

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää osallistumisenne, tai peruuttaa suostumuksenne syytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana. Keskeytetystä tutkimuksesta kerättyä aineistoa ei voi käyttää tulosanalyyseissa, joten se tuhotaan välittömästi.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Korpi Solutions Oy, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tutkimuksesta on laadittu tietosuojailmoitus, jonka saatte halutessanne nähdä. Tutkimuksessa kerätään seuraavia henkilötietoja; nimi, sähköpostiosoite, ikä, sukupuoli, ihon sähkönjohtokyky, sydämen syke, EEG ja behavioraalisten tehtävien vastaukset. Kaikkia teistä kerättäviä tietoja ja tuloksia käsitellään koodattuina, eikä tietojanne voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista tai julkaisuista. Tuloksianne ei missään tutkimuksen vaiheessa yhdistetä nimeenne. Tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla opinnäytetöissä ja mahdollisesti myös tieteellisessä artikkelissa sekä tieteellisissä konferensseissa. Avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti anonyymi tutkimusaineisto voidaan avata muiden tutkijoiden mahdolliseen jatkokäyttöön julkisten tietokantojen kautta (esim. Open Science Forum, osf.io).

Voitte esittää tutkimuksen suorittajalle tutkimukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi teillä on mahdollisuus keskustella tutkimuksesta ja siihen liittyvistä hypoteeseista tai tutkimuksen herättämistä omista tuntemuksistanne heti tutkimuksen päätyttyä tutkimuksen suorittajan kanssa tai ottamalla yhteyttä tutkimuksesta vastaavaan tutkijaan.

Vastaava tutkija

Mikko Pohjola

mikko@korpiforrest.com
p. +358 41 437 2044
https://www.linkedin.com/in/mikkopohjola/

Klikkaa tästä siirtyäksesi lukemaan tietosuojaseloste ja valitsemaan sopiva ajankohta!