Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30 artikla) 

Tutkimuksessa ”Virtuaalitauon vaikutus kognitiivisesta kuormituksesta palautumiseen – Tutkimus Korpi ForRest taukokokemuksen vaikutuksista” käsiteltävät henkilötiedot.

Osallistuessasi vapaaehtoisena koehenkilönä Korpi Solutions Oy:n, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteistyössä tekemään tutkimukseen ”Virtuaalitauon vaikutus kognitiivisesta kuormituksesta palautumiseen”, jossa selvitetään erilaisten taukojen aiheuttamia muutoksia itsearvioidussa tunnetilassa, kognitiivisessa suorituksessa, ja fysiologisissa mittauksissa. Kaikki tiedot saadaan suoraan käyttäjältä.

Tutkimuksessa kerätään seuraavia henkilötietoja; nimi, sähköpostiosoite, ikä, sukupuoli, ihon sähkönjohtokyky, sydämen syke, EEG ja behavioraalisten tehtävien vastaukset.

Henkilötietojen oikeudellinen peruste tutkimuksessa

Henkilötietojen käsittelyperuste on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 mukainen osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen. Henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten.

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain historiallista/ tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Tunnistettavuuden poistaminen

Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja). Anonymisointi tehdään viimeistään kahden viikon päästä mittauksesta.

Suostumuslomakkeiden säilytysaika on viisi vuotta.

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tutkimukselle on annettu eettinen ennakkoarvio. Erillistä tietosuojan vaikutustenarviota ei ole tehty, koska tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei se ole pakollinen.

Tämän tutkimuksen rekisteripitäjä on Korpi Solutions oy, 3109163-8, Vehmaantie 50, 03790 Vihtijärvi. Toimitusjohtaja Sampo Pohjola, sampo@korpiforrest.com, p. 050 591 75 19.

Tutkimuksen vastuullinen johtaja, Mikko Pohjola, 041 437 2044, mikko@korpiforrest.com.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on mahdollista ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti käyttäjänä voit aina tehdä myös valituksen tietojen käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu (lisätietoja osoitteessa www.tietosuoja.fi).

Siirry valitsemaan sopiva ajankohta klikkaamalla tästä!