5.10.2020 Tietosuojailmoitus Korpi Solutions Oy

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 13 ja 14 mukainen tutkittavan informointi)

Olet osallistunut vapaaehtoisena koehenkilönä Korpi Solutions Oyn tuotepalvelu validaatioon.

Tutkimusasetelma: Koehenkilöt osallistuvat tuote testaustilaisuuteen, jossa pitävät tauon “virtuaalimetsässä”.

Mittarit: Subjektiiviset mittarit, eli ROS, eli restorative outcome scale -kysely, sekä fysiologiset , eli EDA, ihon sähkönjohtavuus, sympaattisen hermoston toiminnan indikaattorina sekä mahdollisesti myös HRV ja stressihormooni kortisoli.

Korpi Solutions Oy kerää käyttäjän yhteystiedot sekä ROS subjektiivisen kyselyn vastaukset, sekä tutkimuksessa mittalaitteilla taltioidut tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Korpi Solutions Oy:n Korpi ForRest järjestelmän ja palvelun kehittäminen ja kehitysvaiheen palvelun tarjoaminen käyttäjille.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän yhteistietojen osalta oikeutettu etu ja ROS subjektiivisen kyselyn vastausten sekä mittalaitteilla taltioidun tiedon osalta käyttäjän antama suostumus.

Kaikki tiedot saadaan suoraan käyttäjältä.

Kerättyä tietoa käsittelevät ainoastaan Korpi Solutions Oy:n nimeävät henkilöt ja tietoja käsitellään ainoastaan EU/ETA alueella. Korpi Solutions Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita, joiden kanssa noudatetaan GDPR:n mukaisia sopimusvelvoitteita ja solmitaan henkilötietojen käsittelysopimus.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainonta- tai markkinointitarkoituksissa.

Kaikki käyttäjiltä kerätty tieto tallennetaan Googlen ylläpitämään GDrive palveluun, jota KorpiForRest hallitsee itse omassa käytössään ja joka on suojattu ajanmukaista tietoturvan tasoa noudattaen.
Tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti eikä tiedoista säilytetä paperikappaleita.

Käyttäjän tiedot ovat saatavilla pyydettäessä ja ne voidaan myös poistaa tarvittaessa Korpi Solutions Oy:n järjestelmästä asianomaisten pyynnöstä. Kerätyt tiedot säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan tai voidaan muuntaan tilastolliseen muotoon, josta käyttäjä ei ole enää tunnistettavissa.

Käyttäjänä sinulla on aina oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, pyytää niiden korjaamista tai oikaisua ja pyytää em. tietojen poistamista. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti käyttäjänä voit aina tehdä myös valituksen tietojen käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu (lisätietoja osoitteessa www.tietosuoja.fi).