Korpi Solutions Oy noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja sen mukaisia tietosuojakäytäntöjä.

Korpi Solutions Oy kerää käyttäjän yhteystiedot sekä subjektiivisen ROS (restorative outcome scale) –kyselyn vastaukset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Korpi Solutions Oy:n Korpi ForRest järjestelmän ja palvelun kehittäminen ja kehitysvaiheen palvelun tarjoaminen käyttäjille.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän yhteistietojen osalta oikeutettu etu ja subjektiivisen ROS-kyselyn vastausten osalta käyttäjän antama suostumus.

Kaikki tiedot saadaan suoraan käyttäjältä.

Kerättyä tietoa käsittelevät ainoastaan Korpi Solutions Oy:n nimeämät henkilöt ja tietoja käsitellään ainoastaan EU/ETA alueella. Korpi Solutions Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita, joiden kanssa noudatetaan GDPR:n mukaisia sopimusvelvoitteita ja solmitaan henkilötietojen käsittelysopimus. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainonta- tai markkinointitarkoituksissa.

Kaikki käyttäjiltä kerätty tieto tallennetaan Googlen ylläpitämään GDrive palveluun, jota KorpiForRest hallitsee itse omassa käytössään ja joka on suojattu ajanmukaista tietoturvan tasoa noudattaen. Tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti eikä tiedoista säilytetä paperikappaleita.

Käyttäjän tiedot ovat saatavilla pyydettäessä ja ne voidaan myös poistaa tarvittaessa Korpi Solutions Oy:n järjestelmästä asianomaisten pyynnöstä. Kerätyt tiedot säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan tai muunnetaan tilastolliseen muotoon, josta käyttäjä ei ole enää tunnistettavissa.

Käyttäjänä sinulla on aina oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, pyytää niiden korjaamista tai oikaisua ja pyytää em. tietojen poistamista. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti käyttäjänä voit aina tehdä myös valituksen tietojen käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu (lisätietoja osoitteessa www.tietosuoja.fi).